Publicaties

Artikel over MVO in Pioniersmagazine

Tijdschrift over Stadsvernieuwers: de Toekomst van Beheer

Artikel over de Omgevingswet in Publiek Denken

Artikel over de grenzen van privacy

Novelle over Uitnodigingsplanologie