Hoe krijg je de toekomst van beheer op de politieke agenda?

In steeds meer grote gemeenten zie ik dat verschillende afdelingen steeds meer samenwerken, en dat is een goed teken. Waar eerder nog alle beleid en uitvoering in verschillende diensten werden geplaatst, merk ik nu dat er vaker gekeken wordt naar de bedoeling van die diensten. Zo is beheer onlosmakelijk verbonden aan ruimtelijke ontwikkeling, sociale opgaven en nieuwe technologie.

Vanuit dat idee ben ik door de gemeente Almere gevraagd om te helpen bij het schrijven van een visie op beheer. Steden krijgen steeds meer te maken met grote opgaven als klimaatadaptatie, energietransitie en sociale vraagstukken. Almere wil in haar visie op beheer graag duidelijk maken dat deze opgaven alleen opgelost kunnen worden door integraal werken, en dat beheer daarbij een grote rol kan spelen. Daarom wilde de -toen nog- Dienst Stadsbeheer een boek uitbrengen waarin deze visie uiteengezet werd.

Tijdens de voorgesprekken, en zelfs nog tijdens het schrijven, merkte ik dat er zo veel onderwerpen waren die aandacht nodig hadden, dat de focus op de hoofdboodschap verdween, en plaats maakte voor heel veel verschillende onderwerpen. Bovendien wilde de opdrachtgever graag dat er een vervolg zou komen in de vorm van een landelijk debat over de toekomst van beheer. Ik heb toen het voorstel gedaan om in plaats van een boek een tijdschrift te maken, waarin elk artikel een boodschap kon uitdragen.

Samen met de inhoudelijke redacteuren en de vormgever hebben we uiteindelijk een prachtige glossy gemaakt, die in aanwezigheid van onder andere CROW, de directeur van de Floriade en Aeres Hogeschool landelijk gepresenteerd is. Het debat is ondertussen in gang gezet, en in mijn boekenkast prijkt trots de glimmende glossy Stadsvernieuwers.

Wil je meer weten over de toekomst van beheer, kijk dan op de website van Almere. Meer weten over wat ik doe? Kijk dan eens op mijn website.