Tussentijds het proces vastleggen geeft richting

De meeste opdrachten die ik doe bestaan uit het schrijven van beleid, programmaplannen of visiestukken, waarbij ik meestal vanaf het begin betrokken ben. Soms vragen gemeentes mij ook voor het vastleggen van een klein stukje in het proces van idee naar beleid, vaak in de vorm van een verslag.

Lees meer »

Hoe krijg je de toekomst van beheer op de politieke agenda?

In steeds meer grote gemeenten zie ik dat verschillende afdelingen steeds meer samenwerken, en dat is een goed teken. Waar eerder nog alle beleid en uitvoering in verschillende diensten werden geplaatst, merk ik nu dat er vaker gekeken wordt naar de bedoeling van die diensten. Zo is beheer onlosmakelijk verbonden aan ruimtelijke ontwikkeling, sociale opgaven en nieuwe technologie.

Lees meer »

Een goed beleidsstuk in zes weken – kan dat?

Almere is een dynamische stad: in korte tijd uitgegroeid tot 7e stad van Nederland en met de ambitie om binnen enkele jaren de 5e stad te worden. Dat merk je niet alleen in de stad zelf, maar ook in het stadhuis: door de snelle ontwikkeling van Almere is veel beleid achterhaald en heeft het een vernieuwingsslag nodig. Meestal vraagt het opzetten van nieuw beleid een wat langere periode om alle betrokkenen bij elkaar te krijgen, met de juiste mensen te overleggen en het goed en helder op papier te krijgen. Maar het kan ook snel en daat laat het proces van het evenementenbeleid zien.

Lees meer »

Hoe waardeer je het onmeetbare? Over de waarde van maatschappelijke initiatieven

Tijdens een brainstorm van Ruimte voor Initiatief in Amsterdam, stond de vraag centraal hoe je de waarde van maatschappelijke initiatieven duidelijk kunt maken aan politiek, bestuur en ambtelijk apparaat. Eén van de ideeën die ik naar voren bracht was “geef ze een podium, laat ze vertellen wat de voelbare effecten zijn van hun aanwezigheid in een buurt.” Dat idee is opgepikt en niet veel later kreeg ik de vraag van Stadsdeel West om te helpen bij de verantwoording van Operatie Periscoop.

Lees meer »

Kun je beleid maken mét je bewoners in plaats van vóór je bewoners?

Een tijdje terug ben ik gevraagd om als tekstschrijver te helpen bij een beleidsnota over bomen in de openbare ruimte, het zogenoemde Bomenkader. Aangezien de stad geroemd wordt door het vele groen – vooral door de bewoners – is nieuw beleid daarover een gevoelig onderwerp. Maar de ambtenaren die zich over deze materie bogen, hadden een geweldige oplossing: we betrekken de bewoners bij het maken van het nieuwe beleid. Dit werd een bijzonder participatietraject waarin bewoners konden meedenken, meepraten en meeschrijven.

Lees meer »

We make the city

Van 20 tot 24 juni 2018 is er We Make The City: het festival dat steden beter maakt. Een unieke samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en iedereen die een steentje bij wil dragen. Zo doen wij ook mee aan het festival, door ons ‘huis van de toekomst’ open te stellen voor geïnteresseerden.

Lees meer »

Een stap in de toekomst

Afgelopen weken is er flink verbouwd in ons kleine appartement. De reden? We willen gasloos worden… en dus werd de meterkast aangepast en de cv met radiatoren verwijderd. Voor ons een logische stap: uiteindelijk moeten we allemaal van het gas af.

Lees meer »

Snel en accuraat in:

  • begrijpelijke beleidsstukken
  • heldere programmaplannen
  • publieksversies van beleid

Over Erica:

  • Jarenlange ervaring als tekstschrijver
  • Werkzaam voor grote en kleine gemeenten
  • Speciaal geïnteresseerd in duurzame samenleving

Contact:

Tel: 0655700230

Mail: info@buromani.nl